14.7 C
Tallinn
Neljapäev, 30. mai 2024

Lätlaste tagaajamine Türil

Nädalapäevad tagasi andsid politseinikud Türil Läti numbrimärkidega sõidukile peatumismärguande, ent peatumise asemel otsustas juht hoopis põgeneda. Kuigi kaugele põgenemine mehi siiski ei viinud, kuna kohalike teede-tänavate mittetundmine viis neid Tolli metsa terviserajale. Kui Audi juht oli paarikilomeetrise raja läbi sõitnud, otsustas ta lõpuks peatuda. Autos oli kaks Läti kodanikku. Mehed viidi menetlustoimingute tegemiseks Paide politseijaoskonda ja edasi saadeti dokumendid kohtusse.

Juhti süüdistati selles, et ta juhtis 06.09.2020 kella 11:57 mootorsõidukit alkoholi tarvitamisest tingitud joobeseisundis, mis avaldus selles, et tema väljahingatavas õhus oli alkoholisisaldus 1,17 mg/l +/- 0,10 mg/l, seega oli alkoholisisaldus väljahingatavas õhus
mitte vähem kui 1,07 mg/l. Juht rikkus liiklusseaduse § 69 lg 1 ja 2 nõudeid,mille kohaselt sõiduki juht ei tohi olla joobeseisundis ja alkoholijoobes olevaks loetakse mootorsõidukijuht, kui tema ühes grammis veres on vähemalt 1,50 milligrammi alkoholi või
tema väljahingatavas õhus on alkoholi 0,75 milligrammi ühe liitri kohta või rohkem.

 

8. septembril kohus otsustas

1. Süüdi tunnistada ******** KarS § 424 lg 1 järgi ning mõista karistuseks
8 (kaheksa) kuud vangistust.
2. KarS § 68 lg 1 alusel arvata karistusaja hulka 3 (kolm) päeva eelvangistust ning
lugeda kandmisele kuuluvaks karistuseks 7 (seitse) kuud ja 27 (kakskümmend
seitse) päeva vangistust.
3. KarS § 73 lg 1 ja lg 3 alusel jätta mõistetud vangistus täielikult tingimisi
kohaldamata, kui ****** ei pane 1 (ühe) aastase katseaja jooksul
toime uut tahtlikku kuritegu.
Katseaja algust arvata kohtuotsuse kuulutamisest, s.o alates 08.09.2020.a.
4. KarS § 54 lg 1 alusel saata ******** lisakaristusena Eesti Vabariigist
välja ning kehtestada talle sissesõidukeeld 1 (üheks) aastaks. Lisakaristust
kohaldatakse kohtuotsuse jõustumisest. Vastavalt KarS § 55 lg 2 arvutatakse
lisakaristusena mõistetud väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega
süüdlase väljasaatmisest.
5. Välja mõista **********t KrMS § 179 lg 1 p 2 ja § 2565
lg 2 alusel riigituludesse menetluskuludena sundraha 438 eurot ja KrMS § 175 lg 1 p 4 alusel
tasu riigi õigusabi eest 189,60 eurot, kokku 627,60 eurot. Võimaldada KrMS § 180 lg
3 alusel tasuda menetluskulud ositi ühe aasta jooksul kuni summa täieliku
tasumiseni, tasudes kohtuotsuse jõustumisele järgnevast kuust igakuiselt hiljemalt
kuu viimaseks päevaks 52,30 eurot.

Sul on materjali, mida soovid jagada

Võta meiega ühendust

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x