17.1 C
Tallinn
Esmaspäev, 17. juuni 2024

Kuidas liigelda – foor reguleeritud ülekäiguraja läheduses

Liiklusjärelevalvekeskuselt on korduvalt küsitud, kas reguleeritud ülekäiguraja läheduses võib foori keelava tulega teha parem/vasakpööret, kui ülekäigurada on peale ristmikku ja foori stoppjoon enne ristmikku. Küsimuse osas oleme konsulteerinud ka Maanteeametiga.

👉 Joonisel kujutatud olukorras on parem/vasakpööre lubatud.

👉 Foor reguleerib liiklust ülekäigurajal ja selle ees olev ristmik ei ole reguleeritud.

👉 LS § 221 lg 1 kohaselt karistatakse mootorsõiduki juhti keelava tule ajal jalakäijate ülekäigurajale sõitmise eest, kuid sooritades parem/vasakpööret enne ülekäigurada, juht ülekäigurajale ei sõida ja foorinõudeid ei riku.

👉 Kõrvalteelt lähenevad juhid peavad teed andma peateel liikujale olenemata jalakäijate fooritulest❗️

👉 Juht peab andma teed jalakäijale, jalgratturile, tasakaaluliikuri juhile, robotliikurile ning mopeedi- ja pisimopeedijuhile, kes ületab sõiduteed, millele juht pöörab, kui teeandmise kohustus ei ole liikluskorraldusvahenditega reguleeritud teisiti.

👉 Iga liikleja peab järgima liiklusalaste õigusaktide nõudeid, olema liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning tagama liikluse sujuvuse, et vältida ohtu ja kahju tekitamist.

Kuna liiklusseadust saab antud küsimuses mõista mitmeti, on Maanteeamet teinud ettepaneku muuta liiklusseaduse sõnastust selgemaks ja lubada juhil teha ülekäiguraja ees oleval ristmikul pöördeid ka siis, kui fooris põleb keelav tuli.

Sul on materjali, mida soovid jagada

Võta meiega ühendust

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x