Kõik hea lõpp hea

Heal päeval pääseb tähelepanematusest kerge ehmatusega.