25.1 C
Tallinn
Kolmapäev, 24. juuli 2024

Kindlustusseltsid hüvitasid eelmisel aastal keskmiselt 592 kahju tööpäevas

Eesti Kindlustusseltside Liidu koondinfo kohaselt hüvitasid Eestis tegutsevad kindlustusandjad 2015. aastal 149 253 kindlustusjuhtumit ehk keskmiselt 592 kahju tööpäevas. Kahjukindlustuse kindlustusandjad hüvitasid 146 132 ja elukindlustuse kindlustusandjad 3 121 kahju.

 

„Hüvitatavate juhtumite arv on iga aastaga kasvanud. Kui aastate eest käsitleti kindlustusteenust tihtipeale kohustusena, mis kaasneb krediidilepingu sõlmimisega, siis tänaseks on kindlustusteenus saanud elu lahutamatuks koostisosaks suurele osale ühiskonnast. Läbi kindlustuse oma vara ja eluga seotud riskide maandamine on muutnud iseenesest mõistetavaks,“ ütles Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse esimees Mart Jesse.

Mart Jesse sõnul hindavad tarbijad kindlustusandjaid usaldusväärsete partneritena. Nii TNS EMOR-i kui ka Turu-uurinute AS-i läbiviidud hiljutised küsitlused kindlustussektori kohta näitavad tarbijate kõrget rahulolu teenusepakkujatega. Kõige paremini illustreerib kliendirahulolu ilmselt aga fakt, et kliendid pöörduvad kindlustusvaidluse lahendamiseks lepitusorgani poole vaid 0,15% juhtumite puhul.

„Kindlustuskaitse puudumine tähendab nii inimesele endale kui ka tema lähedastele suurema õnnetusjuhtumi – näiteks tulekahju, invaliidistumise või surma – korral märkimisväärseid lisakulusid või tõsiseid majandusraskuseid. Seetõttu on mõistlik enda elu ja varaga seotud riskid kaardistada ning leida riskide maandamiseks parim kindlustuslahendus. Kuigi elanikkond on tegemas pikki samme kindlustatuse tõstmisel, on vana Euroopa riikidega samale tasemele jõudmiseks minna veel pikk tee. Näiteks, kui kindlustatud on pea kolmveerand eramajadest, siis korteritest alla poole. Kui reisikindlustus on olemas pea 80% reisile minejatest, siis elukindlustus on olemas vaid 20% töövõimelisest elanikkonnast,“ lisas Jesse.

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. EKsL-i eesmärk on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ja kogu riigi sotsiaal- ning majanduskeskkonna edendamisel. Kõik Eestis tegutsevad kindlustusandjad on EKsL-i liikmed. EKsL on omakorda Euroopa kindlustusandjate ühenduse Insurance Europe liige. EKsL teeb koostööd Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, mille liikmeteks on liikluskindlustuse kindlustusa

allikas:lkf.ee

Sul on materjali, mida soovid jagada

Võta meiega ühendust

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x